Smoke Fairies

Taken at Oran Mor, Glasgow (24/01/11)

Their debut album “Through Low Light And Trees” is out now.

Myspace