Simon Ekrelius for AW13

Check out Swedish designer Simon Ekrelius’s latest fashion film entitled "The…