OCHSENKNECHT

 

Photo: Chris Haimerl 

Styling: Birgit Anja 

H&M: Klara Stark 

Model: Cheyenne Ochsenknecht 

Clothing: ONIMOS