In the Palm of Her Hands: Aurélie Raidron’s FAULT

1_a
Whole Look: Aurore LuxLaboratory
2_a
Whole look: Aurore LuxLaboratory
3_a
Whole Look: Hyun Soo Kim
3_b
Whole Look: Hyun Soo Kim
3_c
Whole look: Hyun Soo Kim
5_c
Whole look: Tara Ziegfeld
6_b
Whole look: Hyun Soo Kim
Photographer : Aurélie Raidron
Model : Fleur Geffrier
MUA + Hair : Aurélie Raidron
Hair assistant : Tara Ziegfeld